Wednesday, August 11, 2010

Mehran Baharli:

Iraq, Suriyә, Ürdün, Lübnan, Filistin, İsrayil Türklәri (Ortadoğu Türkmanları) Azәrbaycan Türklәrinin ucqarobası (diyasporası)dır. Bunları Türkmәn adlandırmaq bütünüylә yanlışdır.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home